Giải mã giac mo so de thấy trăn chính xác nhất từ các chuyên gia lô đề học Nằm mơ là một hiện tượng bình thường của con người khi ngủ. Tuy nhiên có những giấc mơ mang lại những điềm báo và ý nghĩa rất chính xác cho người mơ mà đến nay khoa