#1 Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Ngày hôm nay NhattientuuBlog   Xin giới thiệu tới quý độc giả hình ảnh 12 con giáp Việt Nam đẹp nhất để mọi người có thể tải về làm hình nền smartphone, hình nền PC, avata Fb … và trọng yếu hơn hết là hiểu biết thêm về ý nghĩa của mỗi con giáp.

#1 Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Bạn đang xem: Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Truyền thuyết 12 con giáp

12 con giáp là tập hợp mười hai sinh vật được đánh số thứ tự, để xác nhận thời gian (ngày, giờ, tháng, năm). Đây là hệ thống chu kỳ được dùng tại các nền văn hóa Á Đông. Trong số đó có: Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản…

Nhiều sách ghi lại thì 12 con giáp phương đông bắt nguồn từ Trung Quốc. Còn tồn tại tên gọi khác là can chi.

Hình ảnh 12 con giáp theo thứ tự

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

⇒ Xem thêm: Tổng quan người tuổi tý

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

⇒ Xem thêm: Tổng quan người tuổi sửu

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

⇒ Xem thêm: Tổng quan người tuổi dần

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

 • Tuổi Thìn (con Rồng)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

 • Tuổi Ngọ (con Ngựa)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp chiến binh

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

12 con giáp chiến binh (Tuổi Tý)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

12 con giáp chiến binh (Tuổi Sửu)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

12 con giáp chiến binh (Tuổi Dần)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

12 con giáp chiến binh (Tuổi Mão)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

12 con giáp chiến binh (Tuổi Thìn)

12 con giáp chiến binh (Tuổi Tỵ)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

12 con giáp chiến binh (Tuổi Ngọ)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

12 con giáp chiến binh (Tuổi Mùi)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

12 con giáp chiến binh (Tuổi Thân)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

12 con giáp chiến binh (Tuổi Dậu)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

12 con giáp chiến binh (Tuổi Tuất)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

12 con giáp chiến binh (Tuổi Hợi)

Xem thêm: Đèn bắt muỗi hoạt động như vậy nào? Có nên mua hay không?

Hình ảnh 12 con giáp đẹp tuyệt khi làm tướng

Khi 12 con giáp mặc áo tướng thì sẽ như vậy nào nhỉ? chắc cú nhìn sẽ oai phong, chất ngầu lắm đây. Hình ảnh 12 con giáp mặc áo tướng được sắp xếp theo thứ tự, mời các bạn cùng xem:

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Tuổi con  chuột

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Tuổi con trâu

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Tuổi con hổ

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Tuổi con mèo

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Tuổi con rồng

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Tuổi con rắn

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Tuổi con ngựa

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Tuổi con dê

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Tuổi con khỉ

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Tuổi con gà

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Tuổi con chó

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Tuổi con lợn

Hình ảnh 12 con giáp 3d

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

12 con giáp 3d (Tuổi tý)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

12 con giáp 3d (Tuổi sửu)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp 3d (Tuổi dần)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp 3d (Tuổi mão)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp 3d (Tuổi thìn)

Hình ảnh 12 con giáp 3d (Tuổi tỵ)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp 3d (Tuổi ngọ)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp 3d (Tuổi mùi)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp 3d (Tuổi thân)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp 3d (Tuổi dậu)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp 3d (Tuổi tuất)

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp 3d (Tuổi hợi)

Hình ảnh 12 con giáp Trung Quốc

12 con giáp có thứ tự lần lượt là: Tý (chuột), Sửu (trâu), Dần (hổ), Mão (mèo/thỏ), Thìn (rồng), Tỵ (rắn), Ngọ (ngựa), Mùi (dê), Thân (khỉ), Dậu (gà), Tuất (chó), Hợi (lợn).

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp trung quốc (Tuổi tý)

 • Tên tiếng trung: Tý – 子 (zǐ) = Chuột – láoshǔ (老 鼠)
 • Thời gian: 23 – 1 giờ sáng. Đây được xem là thời điểm chuột hoạt động mạnh nhất.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp trung quốc (Tuổi sửu)

 • Tên tiếng trung: Sửu 丑 (chǒu) = Trâu (ngưu) – níu (牛)
 • Thời gian: 1 – 3 giờ sáng. Lúc trâu chuẩn bị đi cày.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp trung quốc (Tuổi dần)

 • Tên tiếng trung: Dần – yín (寅) = Hổ (cọp – lão hổ) – láohǔ (老 虎)
 • Thời gian: 3 – 5 giờ sáng. Lúc hổ hung tợn, nguy hiểm nhất.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp trung quốc (Tuổi mão)

 • Tên tiếng trung: Mão – mǎo (卯) = Thỏ (thố tử) – tùzi (兔子). Việt Nam là con mèo – māo (猫)
 • Thời gian: 5 – 7 giờ sáng. Lúc mèo đi ngủ.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp trung quốc (Tuổi mão)

 • Tên tiếng trung: Thìn – chén (辰) = Rồng (Long) – lóng (phồn thể: 龍; giản thể: 龙)
 • Thời gian: 7 – 9 giờ sáng. Theo truyền thuyết là lúc rồng cất cánh lượn tạo mưa.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp trung quốc (Tuổi tỵ)

 • Tên tiếng trung: Tỵ – sì (巳) = Rắn (xà) – shé (蛇)
 • Thời gian: 9 – 11 giờ. Lúc rắn không hại người.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp trung quốc (Tuổi ngọ)

 • Tên tiếng Trung: Ngọ – wǔ (午) = Ngựa (mã) – mǎ (馬)
 • Thời gian: 11 – 1 giờ. Được xếp vào giữa trưa vì Ngựa có dương tính cao.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp trung quốc (Tuổi mùi)

 • Tên tiếng trung: Mùi – wèi (未) = Dê (dương) – yáng (羊)
 • Thời gian: 1 – 3 giờ. Lúc dê ăn cỏ mà không tác động tới khả năng mọc lại của cây cỏ.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp trung quốc (Tuổi thân)

 • Tên tiếng trung: Thân – shēn (申) = Khỉ (hầu tử) – hóuzi (猴子)
 • Thời gian: 3 – 5 giờ. Lúc khỉ thích hú bè phái.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh 12 con giáp trung quốc (Tuổi dậu)

 • Tên tiếng trung: Dậu – yǒu (酉) = Gà (kê) – jī (phồn thể: 雞 – giản thể 鸡)
 • Thời gian: 5 – 7 giờ. Lúc gà lên chuồng.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

12 con giáp trung quốc (Tuổi tuất)

 • Tên tiếng trung: Tuất – xū (戌) = Chó (cẩu) – gǒu (狗)
 • Thời gian: 7 – 9 giờ. Lúc chó phải trông nhà.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

12 con giáp trung quốc (Tuổi hợi)

Xem thêm: Hướng dẫn 5 bước đắp mặt nạ đúng cách mang lại hiệu quả tối đa

 • Tên tiếng trung: Hợi – hài (亥) = Lợn (heo) – zhū (猪)
 • Thời gian: 9 – 11 giờ. Lúc lợn ngủ say giấc nhất.

Truyền thuyết 12 con giáp Việt Nam

Vào ngày sinh nhật của Ngọc Hoàng. Ngài đã tổ chức cuộc thi cho toàn bộ các loài vật tham gia. Cuộc thi yêu cầu 12 sinh vật xem ai về đích trước tiên. Trướng ngại vật là phải xuyên qua cánh rừng gỗ xum xê, đi qua một dòng sông rộng lớn.

Biết trâu khỏe mạnh và tốt bụng, mèo và chuột liền bàn cách lừa trâu. Này là cho chúng đi nhờ và hứa sẽ cho trâu thắng. Khi 3 con gần tới đích, chuột liền đẩy mèo ngã xuống nước và nhảy về trước trâu. Vậy nên, chuột cán đích trước hết đứng đầu 12 con giáp. Tiếp theo là trâu.

Mặc dù hổ là chúa tể muôn loài, mạnh mẽ là thế. Nhưng chỉ về đích thứ 3. Tiếp theo là mèo về số 4.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh tuổi tý

Rồng biết cất cánh nhưng chỉ về đích thứ 5. Rồng giải thích là mình phải làm mưa để khống chế đám cháy trên đường.

Trong lúc ngựa sắp chạy về đích thì rắn trườn về phía trước. Ngựa hoảng sợ và cán đích sau rắn. Vậy là rắn xếp thứ 6 còn ngựa xếp thứ 7.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh Tuổi Rồng

Dê, khỉ và gà là nhóm bạn thấy mình bé nhỏ, nên cùng giúp nhau trong cuộc đua. Do đó, Ngọc Hoàng vinh danh dê thứ 8, khỉ thứ 9 và gà thứ 10. Không lâu sau thì chó cũng cán về đích. Cuối cùng là lợn. Vì mải hay ăn sau đó ngủ một giấc, cũng may là lợn đã kịp về đích để chốt lại vị trí thứ 12.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình nền tuổi hợi

Vậy còn mèo thì sao? Méo là giống loài sợ nước, nên sau thời điểm suýt chết trôi và lên bờ. Mèo tới đích thì mọi người đã đang ăn mừng. Từ đó chuột là kẻ thù của mèo, hễ gặp chuột là mèo đuổi bắt cho tới chết.

Tại Việt Nam thì thỏ được thay thế bằng mèo.

Ngoài sự tích 12 con giáp như trên. Còn tồn tại một sự tích khác là dựa vào tập quán của 12 động vật.

Biểu tượng 12 con giáp, ý nghĩa tượng trưng của “12 con giáp”

Tại Việt Nam, lịch được lập theo các chu kỳ thay đổi điều độ của Mặt Trăng. Vì sử dụng theo lịch âm nên các ngày đúng đắn của một năm mới luôn thay đổi theo từng năm. Mỗi năm đều được “hộ trì” bởi một trong số mười hai sinh vật.

Theo cung Hoàng đạo của người Việt, con trước hết là con Chuột (Tý), sau này là con Trâu (Sửu) và tiếp đó theo thứ tự là con Hổ (Dần), Mèo (Mão), Rồng (Thìn), Rắn (Tỵ), Ngựa (Ngọ), Dê (Mùi), Khỉ (Thân), Gà (Dậu), Chó (Tuất) và cuối cùng là con Lợn (Hợi). Trong số các con giáp này thì con Rồng là sinh vật thần thoại và Tý, Dần, Tỵ và Thân là những sinh vật sống hoang dại và thường tránh gặp loài người. Bảy con sót lại là những vật nuôi trong nhà. Cứ mỗi chu kỳ 12 năm, lại mang tên sinh vật cũ.

Ngoài ra, người Việt còn tính theo chu kỳ 60 năm. Chu kỳ này được lập theo sự phối hợp của mười hai sinh vật là các biểu tượng rõ ràng và cụ thể theo cung hoàng đạo của người Việt và 10 dấu hiệu của khung trời. Lịch của người châu Á được lập theo chu kỳ 60 năm tương tự với chu kỳ một thế kỷ 100 năm của người châu Âu. Mỗi năm tác động so với loài người tùy thuộc vào những biểu tượng của họ là quy tụ hay phân kỳ.

Sau đây là 12 sinh vật đại diện 2 giờ đồng hồ trong một ngày 24 tiếng.

+ Tý: Người mang tuổi Tý rất duyên dáng và mê hoặc người khác phái. Tuy nhiên, họ rất sợ ánh sáng và tiếng động. Người mang tuổi này rất tích cực và năng động nhưng họ cũng thường gặp lắm chuyện vặt vãnh. Người mang tuổi Tý cũng có mặt mạnh vì nếu Chuột xuất hiện có nghĩa là phải có lúa trong bồ.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình nền tuổi tý

+ Trâu: Trâu tượng trưng cho sự siêng năng và lòng nhẫn nại. Năm này có tiến triển vững vàng nhưng chậm và một sức mạnh bền chắc; người mang tuổi Sửu thường có tính cách thích hợp để trở thành một nhà khoa học. Trâu biểu tượng cho mùa Xuân và nông nghiệp vì nối liền với cái cày và thích đầm mình trong bùn. Người mang tuổi này thường trầm tĩnh và rất kiên định nhưng rất ngang bướng.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình nền tuổi sửu

+ Hổ: Những người mang tuổi hổ thường rất dễ tức giận, thiếu lập trường nhưng họ có thể rất mềm mỏng và xoay chuyển cá tính cho thích ứng với hoàn cảnh. Hổ là chúa tể rừng xanh, thường sống về đêm và gợi lên những hình ảnh về bóng đen và giông tố. Giờ Dần khởi nguồn từ 3 giờ đến 5 giờ khi cọp trở về hang sau thời điểm đi rình mò trong đêm.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình nền tuổi dần

+ Mèo: Mèo tượng trưng cho những người ăn nói nhẹ nhõm, nhiều tài năng, nhiều tham vọng và sẽ thành công trên đoạn đường học vấn. Họ rất xung khắc với người tuổi Tý. Người tuổi Mão có trí não mềm dẻo, tính nhẫn nại và biết chờ thời cơ trước khi hành động.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình nền con mèo

+ Rồng: Con rồng trong thần thoại của người phương Đông là tính Dương của vũ trụ, biểu tượng uy quyền hoàng tộc. Theo đó, rồng hiện diện ở khắp nơi, dưới nước, trên mặt đất và không trung. Rồng là biểu tượng của nước và là dấu hiệu thuận tiện cho nông nghiệp. Người tuổi Rồng rất trung thực, năng nổ nhưng rất nóng tính và ngang bướng. Họ là biểu tượng của quyền lực, sự sung túc, thịnh vượng và của hoàng tộc.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình nền con rồng

+ Rắn: Người tuổi rắn nói ít nhưng rất uyên bác. Họ thích phù hợp với vùng đất ẩm ướt. Rắn tượng trưng cho sự tiến hóa vĩnh cửu của tuổi tác và sự kế vị, sự phân hủy và sự tiếp nối các thế hệ của nhân loại. Người tuổi rắn rất trầm tĩnh, hiền từ, sâu sắc và thông cảm nhưng thỉnh thoảng cũng hay tức giận. Họ rất kiên quyết và cố chấp.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình nền con rắn

+ Ngọ: Người tuổi Ngọ thường ăn nói dịu dàng, thoải mái và rộng lượng. Do đó, họ dễ được nhiều người mến chuộng nhưng họ ít khi nghe lời khuyên can. Người tuổi này thường có tính khí rất nóng nảy. Vận tốc chạy của ngựa làm người ta liên tưởng đến mặt trời rọi đến trái đất mỗi ngày. Trong thần thoại, mặt trời được nghĩ rằng liên quan đến những con ngựa đang nổi cơn thịnh nộ. Tuổi này thường được nghĩ rằng có tính thanh sạch, cao quý và uyên bác. Người tuổi này thường được quý trọng do thông minh, mạnh mẽ và đầy thân tình ái người.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình nền tuổi ngựa

+ Mùi: Người mang tuổi Mùi thường rất trầm tĩnh nhưng rụt rè, rất khiêm tốn nhưng không có lập trường. Họ ăn nói rất vụng về, vì vậy họ không thể là người bán hàng giỏi nhưng họ rất thương cả người hoạn nạn và thường hay trợ giúp mọi người. Họ thường có lợi thế vì tính tốt bụng và rụt rè tự nhiên của họ.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh con dê

+ Thân: Người tuổi Thân thường là một nhân tài có tính cách thất thường. Họ rất tài ba và khéo léo trong các vụ giao dịch tiền nong. Người tuổi này thường rất vui vẻ, khéo tay, tò mò và nhiều ý tưởng, nhưng họ lại nói quá nhiều nên dễ bị người khác xem thường và khinh ghét. Khuyết điểm của họ nằm trong tính khí thất thường và không nhất quán.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình ảnh con khỉ

+ Dậu: Năm Dậu tượng trưng cho một thời kỳ hoạt động lao động cần mẫn siêng năng vì gà phải bận rộn từ sáng đến tối. Cái mào của nó là một dấu hiệu của sự cực kỳ thông minh và một trí tuệ bác học. Người sinh vào năm Dậu được xem là người có tư duy sâu sắc. Đồng thời, gà được xem là sự bảo vệ chống lại lửa. Người sinh vào năm Dậu thường kiếm sống nhờ kinh doanh nhỏ, làm ăn cần mẫn như “một chú gà bới đất tìm sâu.”

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình nền tuổi dậu

+ Tuất: Năm Tuất cho biết một tương lai thịnh vượng. Trên khắp toàn cầu, chó được dùng để giữ nhà chống lại những kẻ xâm nhập. Những cặp chó đá thường được đặt hai bên cổng làng để bảo vệ. Năm Tuất được tin là năm rất an toàn.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình nền tuổi tuất

+ Lợn: Lợn tượng trưng cho sự sung túc vì loài lợn rừng thường làm hang trong những khu rừng. Người tuổi Hợi rất hào hiệp, galăng, tốt bụng và dũng cảm nhưng thường rất ngang bướng, nóng tính nhưng siêng năng và chịu lắng nghe.

Hình ảnh 12 con giáp đẹp nhất và ý nghĩa của 12 con giáp

Hình nền con heo dễ thương

Trên đây là những hình ảnh về 12 con giáp và ý nghĩa về 12 con giáp. Chúc quý độc giả có 1 ngày làm việc và học tập hiệu quả !

Các tìm kiếm liên quan đến hình ảnh 12 con giáp

 • Hình ảnh 12 con giáp 3d
 • Hình ảnh 12 con giáp theo thứ tự
 • Biểu tượng 12 con giáp
 • Ảnh 12 con giáp đẹp 3d
 • Ảnh 12 con giáp chiến binh
 • Hình ảnh 12 con giáp Trung Quốc
 • Hình 12 con giáp oai về
 • Ảnh 12 con giáp 3d

Update ngày 07/09/2020

Nguồn: https://monanngon.net
Danh sách: Mẹo vặt

Nguon: https://thuthuat.com.vn/

Xem thêm:  #1Khám phá TOP điện thoại 5G giá rẻ HOT nhất 2022

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *