How To Draw One Piece Character ( Zoronoa Zoro )

Như đã nói ở bài viết trước, tôi là một fan của One Piece, nên hôm nay, ta sẽ có một bài viết về việc làm thế nào để vẽ chân dung của Zoronoa Zoro ( Trước time skip )

How to Draw Zoro from One Piece Step 01

Bước 1: Chúng ta sẽ chỉ vẽ đầu và cổ vào hôm nay , chúng ta có thể bắt đầu với một vòng tròn đầu khá lớn.  Hãy chắc chắn để lại đủ khoảng trống ở phía bên phải của giấy của bạn, vì chiếc cổ có thể khá dài. Tất cả các nét vẽ màu xanh mà bạn nhìn thấy trong hướng dẫn này là đường phác thảo và sẽ bị xóa sau. Vì vậy, khi bạn đang sử dụng bút chì để làm đường phác thảo, bạn không nên nhấn bút quá mạnh trên giấy vì chúng ta sẽ cần phải xóa chúng sau này.

How to Draw Zoro from One Piece Step 02

Bước 2: Vì như nhìn vào ảnh thì đây là hình đầu nghiên, nên chúng ta sẽ vẽ đường mắt và đường trung tâm như hình trên.

How to Draw Zoro from One Piece Step 03

Bước 3: Ở đây, chúng ta sẽ thêm một đường cong xuống bắt đầu từ một điểm trên vòng tròn đầu và ở trên đường mắt. Đây sẽ là mũi và cằm của Zoro.

How to Draw Zoro from One Piece Step 04

Bước 4: Tiếp tục ở đây với đường quai hàm, chúng ta sẽ thêm một đường cong hướng lên trên về phía đầu bắt đầu từ dưới cùng của đường mũi chúng ta đã vẽ trong bước trước. Nó sẽ nối với các vòng tròn đầu ở đường trung tâm.

How to Draw Zoro from One Piece Step 05

Bước 5: Chúng ta sẽ thêm một dòng cuối cùng ở vùng xương hàm cách chia không gian hàm / mặt chúng ta tạo ra thành hai phần. Điều này sẽ giúp chúng ta sửa miệng của Zoro trong các bước sau.

How to Draw Zoro from One Piece Step 06

Bước 6: Bây giờ, chúng ta cần tai cảu Zoro

How to Draw Zoro from One Piece Step 07

Bước 7: Giống với hầu hết các nhân vật One Piece khác, tóc là thứ rất quan trọng.

How to Draw Zoro from One Piece Step 08

Bước 8: Ở bước này, chúng ta cần thêm những phác thảo của khuôn mặt của Zoro. Các đường cong rất khó vẽ, để làm tốt nhất của bạn để bắt chước các hình ảnh.

How to Draw Zoro from One Piece Step 09

Bước 9: Sau khi bạn đã vẽ khuôn mặt của Zoro, chúng ta sẽ chuyển qua vẽ mắt của anh ấy. 

How to Draw Zoro from One Piece Step 10

Bước 10: Chúng ta đã làm khá tốt, giờ thì đến chiếc cổ Zoro, như đã nói, nó khá là dài, hy vọng bạn đã để dủ khoảng trống cho nó.

How to Draw Zoro from One Piece Step 11

Bước 11 : Bây giờ thêm một hình dạng giống như “quả chuối” để tạo cổ áo cảu Zoro, phần dưới của “quả chuối” nên mở.

How to Draw Zoro from One Piece Step 12

Bước 12 : Tóc của Zoro khá là phức tạp, để làm tốt, bạn có thể sao chép như hình, cho đến khi bạn hài lòng, chúng ta sẽ chuyển qua bước tiếp theo.

How to Draw Zoro from One Piece Step 13

Bước 13: Trở lại với việc vẽ tóc của Zoro, hãy vẽ những “gai” như trong hình.

How to Draw Zoro from One Piece Step 14

Bước 14 : Thêm một vài chi tiết

How to Draw Zoro from One Piece Step 15

Bước 15 : Một chi tiết khá quan trọng đó là những chiếc khuyên tai. Vẽ ba hình chữ nhật nhỏ ở tai và ba hình chữ nhật còn kết nối với những người trong tai ở một góc.

How to Draw Zoro from One Piece Step 16

Bước 16: Tô đen các nét phác ( chú ý không tô vào những nét thừa ) Thêm một số chi tiết nhỏ cho tóc của Zoro.

How to Draw Zoro from One Piece Step 17

Bước 17: Tô đen vào vùng cổ, trong tai, tẩy đi một vài nét phác thảo còn thừa, và xin chúc mừng, bạn đã có bức chân dung Zoronoa Zoro cảu riêng mình.

*Một số chú ý:  Đây KHÔNG PHẢI do tôi vẽ, công việc của tôi chỉ là dịch và sửa một số mô tả của bài dạy vẽ sau : http://howtodrawmanga3d.com/how-draw-zoro-one-piece-manga bạn có thể nhấp vào link nếu muốn xem ở trang web chính thức.

Và cuối cùng: CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM BÀI VIẾT.

                                                                                                     Chishikato Takarin 

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

Source: https://sgn888.net
Category: Thủ Thuật

Bài viết liên quan