Cách đánh số trang trong Word 2003, 2007, 2010, 2013 và 2016

Cách đánh số trang

– Chọn Insert > Page Number, sau đó chọn vị trí và kiểu bạn muốn.

VOH.com.vn-Cach-danh-so-trang-trong-Word-anh-1

Hướng dẫn đánh số trang trong Word

– Nếu bạn không muốn số trang xuất hiện trên trang đầu tiên, hãy chọn Different First Page.

VOH.com.vn-Cach-danh-so-trang-trong-Word-anh-2

Hướng dẫn đánh số trang trong Word

– Nếu bạn muốn đánh số bắt đầu bằng 1 trên trang thứ hai, hãy đi tới Page Number > Format Page Numbers, và tạo Start at ở vị trí 0.

VOH.com.vn-Cach-danh-so-trang-trong-Word-anh-3

Hướng dẫn đánh số trang trong Word

VOH.com.vn-Cach-danh-so-trang-trong-Word-anh-4

Hướng dẫn đánh số trang trong Word

– Khi bạn hoàn tất, chọn Close Header and Footer hoặc nhấn Esc.

VOH.com.vn-Cach-danh-so-trang-trong-Word-anh-5

Hướng dẫn đánh số trang trong Word

– Nếu bạn muốn quay lại Header hoặc Footer để chỉnh sửa thì nhấp đúp vào khu vực Header / Footer.
– Nếu bạn muốn xóa đánh dấu số trang thì chọn Insert > Page Number > Remove Page numbers.

VOH.com.vn-Cach-danh-so-trang-trong-Word-anh-6

Hướng dẫn xóa đánh số trang trong Word

Đánh số trang kiểu X of Y

– Chọn Insert > Page Number > Current Position > kéo xuống cho tới khi thấy Page X of Y.
– Chọn Close Header and Footer hoặc nhấp đúp bất kỳ vị trí nào bên ngoài khu vực Header Footer để hoàn thành.

VOH.com.vn-Cach-danh-so-trang-trong-Word-anh-7
Hướng dẫn đánh số trang kiểu X of Y trong Word

Đánh số trang từ một trang cụ thể

– Chọn trang bạn muốn bắt đầu đánh số, rồi trỏ chuột đến đầu trang đó, và đi đến Page Layout > Breaks.
– Chọn Next Page để tạo ra một phần ngắt và bắt đầu một phần mới trên trang bạn yêu cầu.

VOH.com.vn-Cach-danh-so-trang-trong-Word-anh-8
Hướng dẫn đánh số trang cho một trang cụ thể

– Di chuyển đến Insert > Page Number. Chọn bất cứ tùy chọn nào bạn thích. Ở đây chọn Bottom Of Page
– Bây giờ bạn sẽ thấy rằng tất cả các trang, bao gồm cả trang đầu tiên, đều được đánh số.

VOH.com.vn-Cach-danh-so-trang-trong-Word-anh-9

Hướng dẫn đánh số trang cho một trang cụ thể

– Xóa tất cả các trang bạn không muốn đánh số.
– Bước sau cùng, trở lại Insert > Page Number > Format Page Numbers và chọn Start at: 1.

VOH.com.vn-Cach-danh-so-trang-trong-Word-anh-10

Hướng dẫn đánh số trang cho một trang cụ thể

– Thoát khỏi ứng dụng và đóng.
Nguồn ảnh: Internet.

Hướng dẫn chi tiết nhất về cách tạo bảng trong word: Khi làm việc với word có rất nhiều trường hợp chúng ta phải tạo bảng để giúp trình bày các dữ liệu một cách chính xác và khoa học nhất. Khi thao tác với word có rất nhiều trường hợp tất cả chúng ta phải tạo bảng để giúp trình diễn các tài liệu một cách đúng mực và khoa học nhất .Hướng dẫn cách chia cột trong word và xử lý các trường hợp đặc biệt: Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể về cách chia cột trong word và những trường hợp hay gặp phải khi chia cột trong word.
 Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn đơn cử về cách chia cột trong word và những trường hợp hay gặp phải khi chia cột trong word .

Source: https://sgn888.net
Category: Thủ Thuật

Bài viết liên quan

// lmtri custom // end custom