Chi phí biến đổi là gì? So sánh chi phí cố định và biến đổi -QBB

Chi phí biến đổi (tiếng Anh: Variable Costs) hay biến phí là những chi phí thay theo quy mô sản xuất. Các loại chi phí biến đổi có thể kể đến như: chi phí nhân công trực tiếp, chi phí nguyên vật liệu, chi phí bao bì đóng gói, chi phí năng lượng phục vụ sản xuất, hoa hồng bán hàng,…

Chi phí biến đổi là gìChi phí biến đổi là gì

Phân loại chi phí biến đổi

1. Chi phí biến đổi tuyến tính

Chi phí biến đổi tuyến tính là khoản chi phí biến đổi tỷ lệ thuận với mức độ hoạt động, sản xuất. Các khoản chi phí tuyến tính là:

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

– Chi phí lao động trực tiếp.

– Hoa hồng bán hàng.

Ví dụ: Chi phí nguyên vật liệu để sản xuất áo của công ty may A là 150.000 đồng. Khi số lượng áo bắt đầu tăng lên gấp đôi, chẳng hạn từ 1.000 chiếc đến 2.000 chiếc, tổng chi phí cho nguyên liệu cũng sẽ tăng lên gấp đôi, từ 150.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng. Lúc này, chi phí nguyên vật liệu để may 1 chiếc sẽ không có sự thay đổi, dù số lượng sản xuất ra là gấp đôi.

Chi phí biến đổi tuyến tínhChi phí biến đổi tuyến tính

2. Chi phí biến đổi cấp bậc

Chi phí biến đổi cấp bậc (Step-variable Costs) là các chi phí thay đổi khi mức độ hoạt động thay đổi rõ rệt. Khoản chi phí biến đổi này sẽ không có sự thay đổi khi mức độ hoạt động chỉ có sự thay đổi ít hoặc sự thay đổi này không đáng kể. Những chi phí biến đổi cấp bậc có thể kể đến như: Chi phí bảo trì máy, chi phí lao động gián tiếp,… 

Chi phí biến đổi cấp bậcChi phí biến đổi cấp bậc

3. Chi phí biến đổi dạng cong (curvilinear cost)

Trong quá trình nghiên cứu chi phí biến đổi, giả định rằng tồn tại một mối quan hệ tuyến tính thật sự giữa các chi phí biến đổi và sản lượng sản xuất. 

Cách tính Chi phí biến đổi bình quân

Average Variable Cost hay chi phí biến đổi bình quân là chi phí biến đổi trên một đơn vị sản lượng. Chi phí biến đổi bình quân – AVC được xác định bằng công thức: 

AVC = TVC/Q

Trong đó: 

  • TVC: là tổng chi phí biến đổi
  • Q: là sản lượng

Tổng chi phí biến đổi TVC được xác định bằng công thức: 

Tổng chi phí biến đổi = Số lượng sản phẩm đầu ra x Giá biến đổi trên một đơn vị đầu ra

Cách tính chi phí biến đổi bình quânCách tính chi phí biến đổi bình quân

So sánh chi phí cố định và chi phí biến đổi

Chi phí cố định là loại chi phí không thay đổi theo sự biến đổi về số lượng của đơn vị sản xuất. Chi phí biến đổi là chi phí có thể thay đổi được theo số lượng đơn vị sản xuất. 

– Chi phí cố định có sự liên quan đến thời gian, nghĩa là nó sẽ không thay đổi trong một khoản thời gian. Chi phí biến đổi lại có sự quan đến khối lượng, nghĩa là nó sẽ thay đổi nếu có sự thay đổi về khối lượng. 

– Chi phí cố định là chi phí xác định sẵn, nó sẽ không phát sinh kể cả khi không có đơn vị sản xuất. Chi phí biến đổi chỉ phát sinh khi doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất. 

– Chi phí biến đổi không thay đổi trong mỗi đơn vị, còn chi phí cố định thay đổi chi phí trong mỗi đơn vị. 

– Chi phí cố định không được tính đến tại thời điểm định giá hàng tồn kho nhưng đã bao gồm chi phí biến đổi.

So sánh chi phí cố định và chi phí biến đổiSo sánh chi phí cố định và chi phí biến đổi

Cơ sở để so sánh Chi phí cố định  Chi phí biến đổi
Ý nghĩa Chi phí vẫn giữ nguyên, bất kể khối lượng sản xuất, được gọi là chi phí cố định. Chi phí thay đổi theo sự thay đổi của đầu ra được coi là chi phí biến đổi.
Yếu tố ảnh hưởng Liên quan đến thời gian  Khối lượng liên quan
Phát sinh Chi phí cố định là xác định, chúng phát sinh cho dù các đơn vị được sản xuất hay không. Chi phí biến đổi chỉ phát sinh khi các đơn vị được sản xuất.
Đơn giá Thay đổi chi phí cố định theo đơn vị, nghĩa là khi các đơn vị sản xuất tăng, chi phí cố định trên mỗi đơn vị giảm và ngược lại, do đó chi phí cố định trên mỗi đơn vị tỷ lệ nghịch với số lượng sản phẩm được sản xuất. Chi phí biến đổi vẫn giữ nguyên, trên mỗi đơn vị.
Tính bất biến Không đổi trong một khoảng thời gian nhất định.  Nó thay đổi với sự thay đổi ở mức đầu ra.
Thành phần cấu thành Chi phí sản xuất cố định, chi phí quản lý cố định và chi phí bán hàng và phân phối cố định. Nguyên liệu trực tiếp, lao động trực tiếp, chi phí trực tiếp, chi phí sản xuất biến, chi phí bán hàng và phân phối thay đổi.
Ví dụ Khấu hao, cho thuê, tiền lương, bảo hiểm, thuế, vv Vật liệu tiêu thụ, tiền lương, hoa hồng bán hàng, chi phí đóng gói, v.v.

Tạm kết chi phí biến đổi là gì?

Chi phí biến đổi hay biến phí là những chi phí thay theo quy mô sản xuất. Các loại chi phí biến đổi có thể kể đến như: chi phí nhân công trực tiếp, chi phí nguyên vật liệu, chi phí bao bì đóng gói, chi phí năng lượng phục vụ sản xuất, hoa hồng bán hàng,…

Thủ Thuật .com.vn

Xem thêm:  Top 30 người châu Á giàu nhất hiện nay | Theo Forbes-QBB

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

// lmtri custom // end custom