Hàm dò tìm thỏa mãn nhiều điều kiện trong Excel – Cách dùng và ví dụ

Trong quy trình giải quyết và xử lý tài liệu trong Excel nhiều lúc những bạn cần dò tìm tài liệu thỏa mãn nhiều điều kiện để trích lọc tài liệu thế cho nên những bạn đang tìm kiếm hàm dò tìm thỏa mãn nhiều điều kiện trong Excel để sử dụng. Bài viết dưới đây sẽ san sẻ đến những bạn những hàm dò tìm thỏa mãn nhiều điều kiện trong Excel, mời những bạn cùng theo dõi .

Hàm dò tìm thỏa mãn nhiều điều kiện trong Excel

Dưới đây là hai cách dò tìm thỏa mãn nhiều điều kiện đó là sử dụng hàm VLOOKUP và cột phụ và sử dụng hàm INDEX phối hợp với hàm MATCH .

Cách sử dụng và ví dụ hàm VLOOKUP nhiều điều kiện

Các bạn có thể xem thêm cú pháp và cách sử dụng hàm Vlookup tại đây http://thuthuatphanmem.vn/ham-vlookup-trong-excel/

Giả sử các bạn có bảng dữ liệu sau, các bạn muốn tra cứu giá trị ở cột Điểm tổng kết, dựa vào điều kiện là cột Họ và cột Tên.

Muốn tra cứu Điểm tổng kết của người tên Trần Tuấn Anh

Cụ thể các bạn muốn tra cứu Điểm tổng kết của người tên Trần Tuấn Anh.

Giải quyết vấn đề:

Các bạn có thể sử dụng hàm Vlookup để tra cứu với điều kiện là hai cột bằng cách các bạn sử dụng thêm cột phụ. Cột phụ sẽ chứa nội dung ghép cột Họ và cột Tên. Như vậy lúc này hàm Vlookup 2 điều kiện sẽ trở thành hàm Vlookup 1 điều kiện. Các bạn có thể thực hiện theo các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Tạo cột phụ, sau đó các bạn nhập công thức sử dụng toán tử &:

=C6&” “&D6

hoặc sử dụng hàm CONCATENATE để nối chuỗi trong cột Họ và cột Tên:

=CONCATENATE(C6;” “;D6)

Lưu ý : Cột phụ cần phải được tạo phía bên trái cột Điểm tổng kết .

Sử dụng hàm CONCATENATE để nối chuỗi trong cột Họ và cột Tên

Xem thêm: Max Skill King

Bước 2: Sao chép công thức xuống các dòng phía dưới để hoàn thành thêm cột phụ.

Sao chép công thức xuống các dòng phía dưới để hoàn thành cột phụ

Bước 3: Tiếp tục nhập công thức hàm Vlookup =VLOOKUP(C15&” “&D15E6:F12;2;0) với C15&” “&D15 là điều kiện dò tìm ghép 2 ô Trần Tuấn Anh, E6:F12 là bảng dò tìm, 2 là giá trị trả về trong cột 2, 0 là kiểu dò tìm tương đối.

Nhập công thức hàm Vlookup

Sử dụng hàm Index và hàm Match để dò tìm nhiều điều kiện

Cú pháp hàm Index dạng mảng

=INDEX(array,row_num,[column_num])

Các bạn hoàn toàn có thể xem thêm cách sử dụng hàm Index tại đây http://thuthuatphanmem.vn/ham-index-trong-excel/

Cú pháp hàm Match

= =MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type)

Các bạn hoàn toàn có thể xem thêm cách sử dụng hàm Match tại đây http://thuthuatphanmem.vn/ham-match-ham-tim-kiem-mot-gia-tri-xac-dinh-trong-mot-mang-pham-vi-o-trong-excel/
Cũng với ví dụ trên những bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàm INDEX phối hợp hàm MATCH để dò tìm nhiều điều kiện .

  • Nhập hàm =INDEX(C6:E12;MATCH(C15&D15C6:C12&D6:D12;0);3)
  • Nhấn tổ hợp Ctrl + Shift + Enter để chuyển thành công thức mảng, trên công thức sẽ xuất hiện dấu ngoặc nhọn {} bao ngoài hàm.

Hàm MATCH trả về vị trí dòng chứa điều kiện trong bảng dữ liệu với:

Xem thêm: Dao hai tac tap 63

  • C15&D15 là hai giá trị tìm kiếm.
  • C6:C12&D6:D12 là hai cột chứa giá trị tìm kiếm (mảng tìm kiếm).
  • 0 là kiểu tìm kiếm chính xác.

Hàm INDEX trả về giá trị trong cột thứ 3, dòng chính là giá trị mà hàm MATCH trả về .

  • C6:E12 là phạm vi ô mà bạn cần dò tìm và trả về kết quả.
  • Hàm MATCH là chỉ số hàng mà từ đó trả về một giá trị.
  • 3 là chỉ số cột mà từ đó trả về một giá trị.

Sử dụng hàm Index và hàm Match để dò tìm nhiều điều kiện

Trên đây bài viết hướng dẫn những bạn hai cách dò tìm thỏa mãn hai điều kiện trong Excel, với những nhu yếu cần nhiều điều kiện hơn những bạn hoàn toàn có thể vận dụng tương tự như để triển khai. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho những bạn. Chúc những bạn thành công xuất sắc !

Source: https://sgn888.net
Category: Thủ Thuật

Bài viết liên quan