Đọc truyện Ngạo Thiên Cuồng Tôn Chương 624

Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group

Cảm ngộ đối với thiên đạo pháp tắc, cảnh giới thân thể, cảnh giới linh hồn, tâm cảnh, ý chí, thời điểm ở không gian hỗn loạn, hắn đã toàn bộ đạt tới cực hạn Nhân Tiên cảnh. Mà hắn muốn theo đuổi trên đường đại đạo của mình từng bước viên mãn, cũng chưa vội dẫn động thiên phạt, mà là muốn tôi luyện chiến kĩ bản thân chưa hoàn chỉnh, chính là dưới tình huống như vậy, Trần vô hình trung tiến vào loại trạng thái này.

Đó là thần kỳ.

Đó là cảm xúc mãnh liệt nhất của Trần Hạo với loại trạng thái này.

Giờ phút này, hắn rõ ràng ở trong thế giới thứ hai, giữa thế giới thứ hai cùng thế giới chân thật tồn tại thời gian pháp tắc sai biệt gấp mười, nhưng ở trong cảm giác của Trần Hạo, thời gian thực tế thoáng như ào ào trôi qua đột nhiên biến thành chậm dần, cùng thời gian thế giới thứ hai hòa hợp một thể, làm Trần Hạo không cảm giác bất cứ thời gian sai biệt gì nữa, tâm thần hai thế giới càng hoàn toàn hòa hợp một thể.

Loại cảm giác này chỉ có dùng hai chữ thần kỳ mới có thể hình dung.

Chỗ tốt của loại cảm giác này mang đến là không thể tưởng tượng. Bởi vì thực tế cùng thế giới thứ hai hợp nhất, làm cảm ngộ của Trần Hạo ở thế giới thứ hai cùng chân thân đồng bộ, càng làm cho Trần Hạo giống như toàn bộ tâm thần đều dung nhập ở thế giới thứ hai, tuy chỉ là một tia.

“Mô phỏng người tu luyện Nhân Tiên cảnh trung kỳ chiến tích xếp hạng 3034 cạnh kĩ trường thành Ô Nham!”

Xẹt!

Thế giới thứ hai, Hạo Vũ tinh thành Ô Nham, ở trong cạnh kĩ tnường sau khi chiến đấu xong mười trận, Trần Hạo liền đi sơ cấp tu luyện tràng, báo ra tin tức đối tượng muốn mô phỏng.

Hơn mười ngày qua, ở thế giới thứ hai chính là hơn một trăm ngày thời gian, Trần Hạo qua lại ở giữa cạnh kĩ trường cùng tu luyện tràng. Cạnh kĩ trường một ngày mười trận chiến đấu xa xa không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, chỉ có tiêu phí dụng đắt đỏ đến tu luyện tràng mới có thể làm cho hắn không ngừng nghỉ chiến đấu. Ban đầu hắn không cần làm như vậy, vì sau khi tới thành Ô Nham Hạo Vũ tinh, hắn ở trên chợ đen, rất nhẹ nhàng đã tìm được nơi mua Linh Cảnh Đầu Khôi, cái này hắn cũng không ngờ tới. Những Linh Cảnh Ðầu Khôi này trên thực tế đều là hàng qua tay, là của người tu luyện bị chém giết mà đạt được.

Hơn nữa, thông qua giá cả, Trần Hạo rõ ràng không hề thiếu người tu luyện chuyên môn săn giết người tu luyện khác để bán Linh Cảnh Đầu Khôi mà sống. Trần Hạo tuy khinh thường loại hành vi này, nhưng không thể không nói như thế lại thuận tiện hắn. Tài đại khí thô một hơi mua một trăm cái, chỉ cần đổi Linh Cảnh Đầu Khôi vào thế giới thứ hai, liền có thể mỗi ngày chiến đấu một ngàn trận, trên cơ bản là đủ. Nhưng Trần Hạo sau khi tiến vào trong trạng thái “Ta là thiên đia, thiên địa là ta”, cũng không dám dễ dàng đổi mới mũ giáp. Hắn biết rõ loại trạng thái này giống như đốn ngộ, Phong Ma chi cảnh thì chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Một khi rời khỏi, muốn lần nữa tiến vào loại trạng thái này, e rằng khả năng không lớn.

Xẹt!

Một người tu luyện trẻ tuổi sau khi Trần Hạo phát ra lời mời, liền xuất hiện ở trước mặt Trần Hạo, khí tức, chiến ý quanh thân đều cường hãn đến cực điểm, càng không cho Trần Hạo bất cứ thời gian tự hỏi gì, lập tức ra tay.

Trần Hạo không biết đối phương là ai, chỉ biết là người tu luyện Nhân Tiên cảnh trung kỳ xếp hạng 3034 của thành Ô Nham Hạo Vũ tinh, và đây là trận chiến không dễ thắng.

Oành!

Oành oành!

Xem thêm: Web Novel

ESroUerb1azV4PymseoK0NnUG54kaNJt2yaDd / nNc + URIBbf / XYkD / 4OSKZ cy / L9d35 / o5ru2s1qgVX7E / FZsUoDm4oy0r5JVD8aTyJBxd + mdDKPVfSewLMqtBB + ufDwqfpAs5UmCKZG2NaAFx / 2U x1AAb5wQQmMdG1F3ctgdCrvkyElRz + Ply1Y3PwhB1OS9WIbMw2BEDV5yhfYz6g4DRaTEFWYvSg9SalxCYA9eO49aAFxB / PyX4GqyWhuTcWSQRS / y8v + 8 go6P6UkbRdxNSnUM0J89CNntr87rR / pLJNFzSelwdEQZNtWHZ1rKcTYetntmMLy7rDZ10B3S2mo6qXGDh5NlOQDQumLnh3WuuvQThjXksr7U / 1F cPU / nbfene0s07BJzHL94yXhAj / eXqBfYjk / WmMAdf65yYCn5CKkNiIbACTuAlw1 / 7 + 2CL diWZfPuhEosLHditxWSqFqetFeQiZPHnYeALC9lsYop6XWf9Cr6PkpzBCDztEXYCd4IBAYHWn8WB9F3axafJYLEOC8fG + QPrDIMnPnf9wWfWivANLpYLdtWpAPl4dIpAId + 5 aiU7mO6xChWGFR61rsdWQ1xNZkpzoanODEZ0uMzY0zwtl8ffMkjHxsSbcdR0Qylr0dyzC2jZtP4InMQ21FAkefKGoCMt83N1c3vF3MmsWZ / AlsQ57UvdlBr9WHFd3zQgzxMvjvXoFlyuBwMz0naARK + aWSokfyVmtuuKiFLxy4kwHiqUsXmgSBcpe6kv8Hw70p9Yfia + 9 viTPxLnyiE2zbKegqhVqcUhEbClfvxYbSQXZwoH5HzTO57z1 + Xl4dioCt6qFwTssocLSSckfSzPwebDMtLI6Ht5RKG + lJwwJRlGq / CHbXUS4xqSFcYYH3ZmJ69yyluWI3rRjZbjGLiQOTOx9WcCIa2 + mHb5e1LsWWlm5ut5vHoRGvc6WyVhQvdsy05eyHgk + xzgEeLmDCoLQghFAPBw + Luu2Vp7JL9FwzHPWAf6i1PFm9sh1EyCmkErbvuA4cFAH8R9BsDvdNDyTrMyCe338tGxhqUcTraxd8HEy6 / 1 orBjZJgPUHzurWrn9loSaHGJNAnuwkmF3JGg40w9YbltzVOco7n3Rody00UDeVTcQ4BLJA6gwAcLpPwBzZYW7oMGUPeanWm3bwzaCZIPawjQpaNH8sN17CJvgQJ2WCg7WYO2AUaAVH1ePvBCtfD31zjOZNRzHjQOMgpWiI / JxS3QyavaV9svxENUago5t1PXuwyv2CMCSXxxEvzUN + UFy + leOZrOAAMpX3PPtQxcbFFGE5PNKKaeX27U46f05ObdNc2Aoskl31dqzXEMXfZp8GxbZBr6NBQYJLOdsPs3FWWRnjSsIlPghkZ3CjZoOfRWwAa6IGshbBgsvRtCY0HVOy8JscQ6PI5li + Rf6VnTAFQF9B4Jq72Ogsvu7QOKIFiXbrxeoUGQk3pqoS2qSlfARYuZ4AvVIz1AcL8YupU1NsAPjHfTGBTCkhV78mNdjYdY42AMyYenLw94z2m3Jjujaov0dYY / Q. + 69 kMtEjJMT6mxqlkQR1POIEs51f / wWyK0Vocl6CieVbGTEn1gE4CUMEFyceUPvcE / hBE7ArcZblr + qZXIOnboKPeWkFridVnpN7KCQPAiiTrXxNtRVrcAnS9rJ66UtMsunFPydU9RqLs1VmS + / f46KbqkUBe9BsCy5O8bt4rGEu4L6jn3fJMnlcG2u + aHawxHOudLpRR21KJmtR57SO3H5ZVeN16y5XkbZJ3L + GiizEle3K + Fn1TcU + mswr41KtAmK0n7li8GYPlxEFJuKNap4ZCBeiJXnRihbaJJro09sSHWmMikABXWSZqbKLe60GgaMtgp5UOygJif2bkOfC6yLJ / GyL / kSUR407ocbYsqZtAuCw6smLECBeZ / epLyyGBFQeb5p80PVo1tvN2NoyhEGUwweK + J / W5nDVIuH / bYaRiLCdlazq1jswskOqbNq47GvAIiOd6gS9iFAHEGhPR82J8qZvMS9R0el4P2js6lc / oZIRftBMXPkXsa5PY249IV4sAyMBAMEoEiRK3Vf9SK1sRNeaZuDsEknrkrTdjoZfG6JZ6R21a0HRNNiKidS1ejvmrCteI / sFBOR9TDKBS0qGR0gtnQlW71FIP9kPgUirkiZRpFjnA1X95kbKlergyfrCKMVqo + 3OF xvmtvRA2VLiX7AexNpqegQQ + + lirKaLoq6iG9Zgd3bNXYbpPQo81NTr8Vdhtk1wqRiMGKjEcpTT7FVZ4hP80FHIFQBeSvr7cUNtreoA / HzLV0bZbHNsbmcuk7sXU7T2z5QEwRJXsuKCAzWo1dUOZYoNsJA0MAFawQ8vA3DMzTxd3DjQR5NXLZFDdwdFCzc8TT3GkBQqs9Yq82FTupZJhF3ANDSdAdIjPc + 9NRR3 r9f78ktIYg1d3jPMoIhsVljornbZsgb5he1FRbue9TwcLRFuUhOzbkFP2ASbtK / 0E s9H7fVFwZL5yy55azX / IA5MyvpD4IaoGRbYjlXr4CdE / NAfyCrmANItkssHXqaAQbi962wNXTwW7Afl629 / bIh01Jw7Z / COTCLbWyMSJBx2xXRgaKaFf8mEeYIK + m4qPJZaSKlPmk7wQRSmS / 3 uIQ0zc8bBqR1ur6UeudQwTrwOmw9yjg + uEHpCnCqDnTO0goP3GigMzvXTMN2Jt8aH8Uf9DO428xExzhTMmwBC6KWGbQZFSVmSfn8QjWf3mcj5h8Xy8IfYPRynhIQ5o8cwK8k9GyybvycFThzRsBEsnh8SXAFW7sNd / vpRsqsy1BWcO96ONp6YqKn8Ry90Oe7JWMbU1GEdvDJYmB5JRseK821gqKiS6n / LyYsIXracOqoCqV4hw1H96wBMt04vqvkMSw6K9 + OddlNdHBc0HIknnzmpNdJSnI6LOaUxSr + kC7o9pMVXSuTq3ioy3OhqmgEDg + cj3Bpqr46Uu + Zlnr04S3R6CxNHqI + QgoDDCijXRUDurHrpk5OCsbXw8ib / Ss3K3fKW5ArvjFtc31c2HQo8MFz9Dz3IAouhLqH5a1KwADrfP5RfQnO3qoXIrx0LrdUVJXTy28KrTd8 + xwf8I2QAKC6a5nArOmHhUIwhm / bzDUZDNBI / xQAJUV0p9 + Z88OF8ENfbVj + vAmtFAVrgHnJ5u9y3lxudJag / q4inaO80Zd6wqMVnDTPZPlVsCvdoXoLl23L7M66oTduNxkjJD3kvNNiZw3GC49iX5TUjlwqdNhzgtRtLEnt1oyLZ + j5eYDOcKBF3zUMLD2xzwx6bweSw5XE2xG6lsFsKae1czygliLa9WXy / XdGHSINkJVnKy6SHm2H + B2wis0CjSlQgr1sCSNSxUR9DoZKiE6XdF5xnXAxWC4TRi0 + JsD9Usm336AheqyHN45C2B7TkfeOR26F / sXlS / xZf6xTV2H + UoOby7yAq7bMJ4KY7orl5ywvR + 8I f2G1yQH23i / H1DRI / rDp2H49mlJidsc / QsoA4z4ddSanoYUnrUYlqnd + jrsNy3zCo7cF0RkfW8OZH3SeIoiB6K7z6cNFCdi9pHjhk2yACfYmE3u6q5117ekPgyrG1OM0Mst4cz6Gt + vDEEhKKl73ZnFquJuk049OaR0DUY / YcHaF + whptO9lsxH6RYjaLmtBegywsgJhmB + 3 aO8cwnODVKtC3hkC + QPss3YejedI3Dd6OF0dsIJseb5cAS / yMljyceXXcag + bXOYCmTnEXljVTvHkYmBbFOGqt3GTeyDglZJQKQ / jdPJT04nqh5nDzTZW + ISOplRpNsUbXBbWukU4G7vGqd4XsjJZCpL0m / 7 al7bgHb7sC5Qn597E7ircOYtjMpOifBK7aJ1TbXiTvVib8OsqJCFnU16H5LRcsnsciSrSETLvkF8cT + zTkXJk9kCKo + + ge7hQHT5GPxj6n2BCImdobhXrVD9o41vv6YMrRRx35OvUGkslVBLnNHSLZ1dixK4 / afZY0I / fNgP8DlIo6plRGUKLXewRzoOgPW + Yer0bLrNNivf6yAQqPZ7KmvlVsR6eKSwu9LhH7SsPdFDHUeqUwVI88UGF5ai + oiVSBRXY0zOV0kV2C6W94JIDoVr + rGRvCv60QzLLoEuMkABLPNVColdl0Xt6EOOenY6GmJTHYwpWNd6XDDeuE7tPa6TuGgwGPzsq1Adhmn + o + m1e50rVdazBbDSSQJrjhkKkt60D2KIR9hPoPvOFxk9p6LgfKHsqn + / LD2e4JAIuQyU7sgd4vpThjBjJt3bjJArDzLZ4FcDnSnHDL88Mhybgf3F2cEIoMpJ7SGzcmIUZ3yqjVRsW9eJYzet3z4jjSpPXMKemHuEFjmZ3tifoqYMQzzlnCkP1My7B5S7Ji2GeY5BwtEQpt4oU1VVH7dxBMkFSZ05bBnVDAp6xaoyui6DtOOWzPPxGHaNkQs0cAgD5aYzsIjUzvOJCopOyAdYIDGs8Frk68KSgnOC4KW3up13vr8aTL / mV0nGfnGfWbNbaCuYb31ZcStK2iThqiivWzIbgzYVmksvzpYJd5wARCsneotw3RoJQ7OO0WSpJHnbC6PbZC + qED + ErEdECCTm / Tb7hkyRJhELGblRbGPrRvtdMJMmF / omGeUlcqMZudvfrth / bZex / r5Q9I23IjQPnwlPktsMdw2tTus / aXrGe6YWIP9Z0xIFlpfHTeO168dRbrCcX / 0C vZBr + iz5WVdV5HHcGMPjJm14Df5RxsKEn6dBNVxDHQz6nqgo3fIO / Taw4Ctxc4mrJQgMV429TkVpZNfrH9GR / HT6Om / wOtDS / nWQEGIW1eU1KtEFar0ztAE7Ch4FWCP / yNCU86qHIMKnWhIdvTpK / ThLVD60n + OXENRdKd3g0 + X5wgeNkoM6moNwl + 7R8 E / 1 lpcS / odNBLlfJ9F63C4f18fwzUwdo =

Cảm ngộ đối với thiên đạo pháp tắc, cảnh giới thân thể, cảnh giới linh hồn, tâm cảnh, ý chí, thời điểm ở không gian hỗn loạn, hắn đã toàn bộ đạt tới cực hạn Nhân Tiên cảnh. Mà hắn muốn theo đuổi trên đường đại đạo của mình từng bước viên mãn, cũng chưa vội dẫn động thiên phạt, mà là muốn tôi luyện chiến kĩ bản thân chưa hoàn chỉnh, chính là dưới tình huống như vậy, Trần vô hình trung tiến vào loại trạng thái này.Đó là thần kỳ.Đó là cảm xúc mãnh liệt nhất của Trần Hạo với loại trạng thái này.Giờ phút này, hắn rõ ràng ở trong thế giới thứ hai, giữa thế giới thứ hai cùng thế giới chân thật tồn tại thời gian pháp tắc sai biệt gấp mười, nhưng ở trong cảm giác của Trần Hạo, thời gian thực tế thoáng như ào ào trôi qua đột nhiên biến thành chậm dần, cùng thời gian thế giới thứ hai hòa hợp một thể, làm Trần Hạo không cảm giác bất cứ thời gian sai biệt gì nữa, tâm thần hai thế giới càng hoàn toàn hòa hợp một thể.Loại cảm giác này chỉ có dùng hai chữ thần kỳ mới có thể hình dung.Chỗ tốt của loại cảm giác này mang đến là không thể tưởng tượng. Bởi vì thực tế cùng thế giới thứ hai hợp nhất, làm cảm ngộ của Trần Hạo ở thế giới thứ hai cùng chân thân đồng bộ, càng làm cho Trần Hạo giống như toàn bộ tâm thần đều dung nhập ở thế giới thứ hai, tuy chỉ là một tia.“Mô phỏng người tu luyện Nhân Tiên cảnh trung kỳ chiến tích xếp hạng 3034 cạnh kĩ trường thành Ô Nham!”Xẹt!Thế giới thứ hai, Hạo Vũ tinh thành Ô Nham, ở trong cạnh kĩ tnường sau khi chiến đấu xong mười trận, Trần Hạo liền đi sơ cấp tu luyện tràng, báo ra tin tức đối tượng muốn mô phỏng….Hơn mười ngày qua, ở thế giới thứ hai chính là hơn một trăm ngày thời gian, Trần Hạo qua lại ở giữa cạnh kĩ trường cùng tu luyện tràng. Cạnh kĩ trường một ngày mười trận chiến đấu xa xa không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, chỉ có tiêu phí dụng đắt đỏ đến tu luyện tràng mới có thể làm cho hắn không ngừng nghỉ chiến đấu. Ban đầu hắn không cần làm như vậy, vì sau khi tới thành Ô Nham Hạo Vũ tinh, hắn ở trên chợ đen, rất nhẹ nhàng đã tìm được nơi mua Linh Cảnh Đầu Khôi, cái này hắn cũng không ngờ tới. Những Linh Cảnh Ðầu Khôi này trên thực tế đều là hàng qua tay, là của người tu luyện bị chém giết mà đạt được.Hơn nữa, thông qua giá cả, Trần Hạo rõ ràng không hề thiếu người tu luyện chuyên môn săn giết người tu luyện khác để bán Linh Cảnh Đầu Khôi mà sống. Trần Hạo tuy khinh thường loại hành vi này, nhưng không thể không nói như thế lại thuận tiện hắn. Tài đại khí thô một hơi mua một trăm cái, chỉ cần đổi Linh Cảnh Đầu Khôi vào thế giới thứ hai, liền có thể mỗi ngày chiến đấu một ngàn trận, trên cơ bản là đủ. Nhưng Trần Hạo sau khi tiến vào trong trạng thái “Ta là thiên đia, thiên địa là ta”, cũng không dám dễ dàng đổi mới mũ giáp. Hắn biết rõ loại trạng thái này giống như đốn ngộ, Phong Ma chi cảnh thì chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Một khi rời khỏi, muốn lần nữa tiến vào loại trạng thái này, e rằng khả năng không lớn….Xẹt!Một người tu luyện trẻ tuổi sau khi Trần Hạo phát ra lời mời, liền xuất hiện ở trước mặt Trần Hạo, khí tức, chiến ý quanh thân đều cường hãn đến cực điểm, càng không cho Trần Hạo bất cứ thời gian tự hỏi gì, lập tức ra tay.Trần Hạo không biết đối phương là ai, chỉ biết là người tu luyện Nhân Tiên cảnh trung kỳ xếp hạng 3034 của thành Ô Nham Hạo Vũ tinh, và đây là trận chiến không dễ thắng.Oành!Oành oành!

Source: https://sgn888.net
Category: Thủ Thuật

Bài viết liên quan