Quản Lý User Trong Win 7 Mới Nhất 2020, Phân Quyền Admin Cho User Trong Win 7

User và Group là những thành phần cơ bản để quản lý máy tính và tài nguyên trên máy tính. Tùy vào mức độ được cấp quyền mà người dùng có quyền truy xuất vào những tài nguyên nào trên máy tính, hoặc trong hệ thống mang. Ở bài này chúng ta tìm hiểu vế cách tạo và quản lý user trên máy cục bộ (local host).Bạn đang xem: Quản lý user account trên domain

Đây là hệ thống quản lý người dùng (User) và nhóm người dùng (Group) của Windows. Bạn có thể tìm thấy trình quản lý này trên các phiên bản Workstation: Windows XP pro, Windows Vista & Windows 7 professional, Ultimate, Windows server (chưa dựng Domain).Trong trường hợp Windows server chưa lên Domain thì chúng hoạt quản lý user và Group như Windows workstation. Khi đã nâng cấp lên Domain thì Local user and group không hoat động nữa, thay vào đó lá Active Directory User and Computer .

You watching:

Đây là mạng lưới hệ thống quản lý người dùng ( User ) và nhóm người dùng ( Group ) của Windows. Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy trình quản lý này trên những phiên bản Workstation : Windows XP pro, Windows Vista và Windows 7 professional, Ultimate, Windows server ( chưa dựng Domain ). Trong trường hợp Windows server chưa lên Domain thì chúng hoạt quản lý user và Group như Windows workstation. Khi đã tăng cấp lên Domain thì Local user and group không hoat động nữa, thay vào đó lá Active Directory User and Computer. You watching : Quản lý user trong win 7

Khởi động trình quản lý Local user and Group, có 2 cách:

Cách 1: Bạn click chuột phải lên Computer (trên Windows 7,Windows 8,, Vista,Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2,), This PC (Windows 8.1, Windows 10,) hoặc My Computer (trên Windows XP, Wondows server 2003) chọn Manager -> System tools -> Chọn Local User and Group. Trên các Windows server ( Windows Server 2012Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016), bạn mở trình Server manager -> Tools -> Computer manager -> System Tools -> Local Users and Groups.

Bạn click chuột phải lên Computer (trên Windows 7,Windows 8,, Vista,Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2,), This PC (Windows 8.1, Windows 10,) hoặc My Computer (trên Windows XP, Wondows server 2003) chọn. Trên các Windows server ( Windows Server 2012Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016), bạn mở trình

*
Cách 2: Vào Run -> MMC, sau khi vào cửa sổ MMC vào File > Add/Remove Snap-in… (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+M) -> chọn Computer management -> nhấn Add -> chọn Local computer -> chọn Fnish -> chọn OK -> System tools -> Local User and GroupVào Run -> MMC, sau khi vào hành lang cửa số MMC vào ( hoặc nhấn tổng hợp phím ) ->

*

User và Group là gì?

User account (hay còn gọi tắt là User) – Tài khoản người dùng:

User account là thông tin đối tượng bao gồm thông tin xác định người dùng của hệ điều hành Windows, dùng để đăng nhập vào máy tình, phân quyền sử dụng tài nguyên, áp đặt những chính sách bảo mật… Thông tin tồi thiểu của User account là User name và Password.

See more:

Local user account (người dùng cục bộ): Là tài khoản được lưu trong file SAM (được tạo ra trong Users and Groups có trong Computer Management). Nó chỉ có giá trị trên máy chứa thông tin tài khoản đó.Có hai user account được tạo sẵn (Built-in account) là Administrator và Guest. Tài khoản Aministrator là tài khoản có quyền cao nhất trong hệ thống. Tài khoản Guest thường bị Disabale.Built-in account không thể xóa, nhưng có thể disable. Riêng user Administrator bị disabale thì vẫn có thể login vào chế độ Safe Mode, vì vậy việc tạo Password của user này là rất quan trọng để bảo mật cho hệ thống.

See more:

là thông tin đối tượng người dùng gồm có thông tin xác lập người dùng của hệ quản lý Windows, dùng để đăng nhập vào máy tình, phân quyền sử dụng tài nguyên, áp đặt những chủ trương bảo mật thông tin … tin tức tồi thiểu của User account là User name và Password. See more : Hướng Dẫn Chơi Chiến Cơ Siêu Hạng, Game Chiến Cơ Siêu Hạng ( người dùng cục bộ ) : Là thông tin tài khoản được lưu trong file SAM ( được tạo ra trong Users and Groups có trong Computer Management ). Nó chỉ có giá trị trên máy chứa thông tin thông tin tài khoản đó. Có hai user account được tạo sẵn ( Built-in account ) là Administrator và Guest. Tài khoản Aministrator là thông tin tài khoản có quyền cao nhất trong mạng lưới hệ thống. Tài khoản Guest thường bị Disabale. không hề xóa, nhưng hoàn toàn có thể disable. Riêng user Administrator bị disabale thì vẫn hoàn toàn có thể login vào chính sách Safe Mode, thế cho nên việc tạo Password của user này là rất quan trọng để bảo mật thông tin cho mạng lưới hệ thống. See more : Căn Chỉnh Lề Trong Word năm nay, Căn Lề Trong Word năm nay 2013 2010 2007

*

Group (nhóm người dùng)

Là tập hợp những user account có những tính chất nào đó (như có quyền làm gì, trên tai nguyên nào của hệ thống… ) để giúp cho việc phân quyền trở nên dể dàng hơn.Local group (nhóm người dùng trên máy cục bộ): Là nhóm chỉ có giá trị trên máy chứa nó và được lưu trữ trong file SAMLà tập hợp những user account có những đặc thù nào đó ( như có quyền làm gì, trên tai nguyên nào của mạng lưới hệ thống … ) để giúp cho việc phân quyền trở nên dể dàng hơn. Local group ( nhóm người dùng trên máy cục bộ ) : Là nhóm chỉ có giá trị trên máy chứa nó và được tàng trữ trong file SAM

Xem thêm: Web Novel

*

Những điều cần lưu ý:

Khi bạn cài đặt Windows, lúc hoàn tất cài đặt Windows cho phép bạn tạo một user. User này có quyền tương đương Administrator, bạn nên sử dụng user này.User Administrator bạn chỉ nên dùng nó ở những trường hợp cấp thiết, như quên mật khẩu của người dùng bạn có thể vào để reset password, xóa profile người dùng khi có lổi… Bạn không nên sử dụng user này như một user thông thường và phải có mật khẩu cho user AdministratorKhi bạn setup Windows, lúc hoàn tất setup Windows được cho phép bạn tạo một user. User này có quyền tương tự Administrator, bạn nên sử dụng user này. User Administrator bạn chỉ nên dùng nó ở những trường hợp cấp thiết, như quên mật khẩu của người dùng bạn hoàn toàn có thể vào để reset password, xóa profile người dùng khi có lổi … Bạn không nên sử dụng user này như một user thường thì và phải có mật khẩu cho user AdministratorTrong bài tiếp theo, tất cả chúng ta sẽ làm quen với việc Tạo Group và User trong Windows trên máy cục bộ ( Local User and Group ) .

Source: https://sgn888.net
Category: Thủ Thuật

Bài viết liên quan