Cách để Chép đĩa CD thành MP3

 1. Tiêu đề ảnh Copy CD to MP3 Step 1

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/1\/15\/Copy-CD-to-MP3-Step-1-Version-3.jpg\/v4-460px-Copy-CD-to-MP3-Step-1-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/1\/15\/Copy-CD-to-MP3-Step-1-Version-3.jpg\/v4-728px-Copy-CD-to-MP3-Step-1-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  1Cho đĩa CD vào ổ đĩa CD của máy tính với mặt có nhãn dán hướng lên.

  • Nếu máy tính không có ổ đĩa CD, bạn sẽ cần dùng đầu USB đọc đĩa CD. Nếu thực hiện thao tác này trên máy Mac, bạn nhớ chọn phiên bản USB-C (không phải phiên bản USB 3) của đầu đọc CD.

 2. Tiêu đề ảnh Copy CD to MP3 Step 2

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/a\/ad\/Copy-CD-to-MP3-Step-2-Version-3.jpg\/v4-460px-Copy-CD-to-MP3-Step-2-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/a\/ad\/Copy-CD-to-MP3-Step-2-Version-3.jpg\/v4-728px-Copy-CD-to-MP3-Step-2-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:348,”bigWidth”:728,”bigHeight”:551,”licensing”:”

  <\/div>“}

  2Mở ứng dụng iTunes với biểu tượng nốt nhạc nhiều màu trên nền trắng.

  • Bạn cần tải iTunes trước nếu máy tính chưa có chương trình này.
  • Nếu iTunes thông báo có bản cập nhật mới, bạn nhấp vào Download iTunes (Tải iTunes) khi được hỏi, rồi tiến hành cài đặt cập nhật. Bạn sẽ cần khởi động lại máy tính sau khi việc cập nhật hoàn tất.
 3. Tiêu đề ảnh Copy CD to MP3 Step 3

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/7\/7e\/Copy-CD-to-MP3-Step-3-Version-3.jpg\/v4-460px-Copy-CD-to-MP3-Step-3-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/7\/7e\/Copy-CD-to-MP3-Step-3-Version-3.jpg\/v4-728px-Copy-CD-to-MP3-Step-3-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  3Bật tính năng chuyển đổi MP3 theo cách sau:

  • Nhấp vào Edit (trên Windows) hoặc iTunes (trên Mac).
  • Nhấp vào Preferences… (Tùy chọn).
  • Nhấp vào Import Settings… (Thiết lập sao chép…)
  • Nhấp vào trình đơn Import Using (Nhập dữ liệu bằng…)
  • Nhấp vào MP3 Encoder (Bộ mã hóa MP3)
  • Nhấp OK hai lần.
 4. Tiêu đề ảnh Copy CD to MP3 Step 4

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/0\/0f\/Copy-CD-to-MP3-Step-4-Version-3.jpg\/v4-460px-Copy-CD-to-MP3-Step-4-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/0f\/Copy-CD-to-MP3-Step-4-Version-3.jpg\/v4-728px-Copy-CD-to-MP3-Step-4-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  4

  Nhấp vào biểu tượng đĩa CD ở phía trên góc trái cửa sổ iTunes. Thao tác này sẽ mở trang CD cho phép bạn xem danh sách bài hát trong đĩa CD.

 5. Tiêu đề ảnh Copy CD to MP3 Step 5

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/7\/71\/Copy-CD-to-MP3-Step-5-Version-3.jpg\/v4-460px-Copy-CD-to-MP3-Step-5-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/7\/71\/Copy-CD-to-MP3-Step-5-Version-3.jpg\/v4-728px-Copy-CD-to-MP3-Step-5-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  5Chọn các bài hát trong đĩa CD. Nhấp vào một bài hát, rồi ấn Ctrl + A (trên Windows) hoặc

  ⌘ Command+A

  (trên Mac) để chọn tất cả bài hát.

  • Bạn cũng có thể nhấp và kéo chuột từ dưới lên trên danh sách.

  Nhấp vào một bài hát, rồi ấn ( trên Windows ) hoặc ( trên Mac ) để chọn toàn bộ bài hát .

 6. Tiêu đề ảnh Copy CD to MP3 Step 6

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/53\/Copy-CD-to-MP3-Step-6-Version-3.jpg\/v4-460px-Copy-CD-to-MP3-Step-6-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/53\/Copy-CD-to-MP3-Step-6-Version-3.jpg\/v4-728px-Copy-CD-to-MP3-Step-6-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  6

  Nhấp vào

  File

  ở phía trên góc trái cửa sổ iTunes (trên Windows) hoặc phía trên góc trái màn hình (trên Mac) để mở danh sách lựa chọn.

 7. Tiêu đề ảnh Copy CD to MP3 Step 7

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/0\/0a\/Copy-CD-to-MP3-Step-7-Version-3.jpg\/v4-460px-Copy-CD-to-MP3-Step-7-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/0a\/Copy-CD-to-MP3-Step-7-Version-3.jpg\/v4-728px-Copy-CD-to-MP3-Step-7-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  7

  Chọn

  Convert

  (Chuyển đổi) ở gần cuối trình đơn File để mở thêm một trình đơn khác.

 8. Tiêu đề ảnh Copy CD to MP3 Step 8

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/51\/Copy-CD-to-MP3-Step-8-Version-3.jpg\/v4-460px-Copy-CD-to-MP3-Step-8-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/51\/Copy-CD-to-MP3-Step-8-Version-3.jpg\/v4-728px-Copy-CD-to-MP3-Step-8-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  8

  Nhấp vào

  Create MP3 Version

  (Tạo phiên bản MP3) trong trình đơn đang hiển thị. Đây là thao tác chép nội dung trong đĩa CD sang máy tính theo định dạng MP3.

 9. Tiêu đề ảnh Copy CD to MP3 Step 9

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/a\/a3\/Copy-CD-to-MP3-Step-9-Version-2.jpg\/v4-460px-Copy-CD-to-MP3-Step-9-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/a\/a3\/Copy-CD-to-MP3-Step-9-Version-2.jpg\/v4-728px-Copy-CD-to-MP3-Step-9-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  9

  Chờ quá trình chép đĩa CD hoàn tất. Sau khi quá trình chép đĩa CD hoàn tất, bạn sẽ nghe thông báo và thanh tiến độ ở phía trên cửa sổ iTune cũng biến mất.

 10. Tiêu đề ảnh Copy CD to MP3 Step 10

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/3\/3f\/Copy-CD-to-MP3-Step-10-Version-3.jpg\/v4-460px-Copy-CD-to-MP3-Step-10-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/3\/3f\/Copy-CD-to-MP3-Step-10-Version-3.jpg\/v4-728px-Copy-CD-to-MP3-Step-10-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  10

  Tìm album của đĩa CD trong thư viện iTunes. Nhấp vào nút “Back” (Trở về) ở phía trên góc trái cửa sổ iTunes, rồi nhấp vào thẻ Albums và tìm album mà bạn vừa chép sang iTunes.

 11. Tiêu đề ảnh Copy CD to MP3 Step 11

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/5a\/Copy-CD-to-MP3-Step-11-Version-3.jpg\/v4-460px-Copy-CD-to-MP3-Step-11-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/5a\/Copy-CD-to-MP3-Step-11-Version-3.jpg\/v4-728px-Copy-CD-to-MP3-Step-11-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  11

  Chọn một bài hát trong album. Bạn có thể nhấp vào một bài hát bất kỳ.

 12. Tiêu đề ảnh Copy CD to MP3 Step 12

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/7\/7b\/Copy-CD-to-MP3-Step-12-Version-2.jpg\/v4-460px-Copy-CD-to-MP3-Step-12-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/7\/7b\/Copy-CD-to-MP3-Step-12-Version-2.jpg\/v4-728px-Copy-CD-to-MP3-Step-12-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  12

  Nhấp vào

  File

  trong trình đơn đang hiển thị.

 13. Tiêu đề ảnh Copy CD to MP3 Step 13

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/6\/63\/Copy-CD-to-MP3-Step-13.jpg\/v4-460px-Copy-CD-to-MP3-Step-13.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/6\/63\/Copy-CD-to-MP3-Step-13.jpg\/v4-728px-Copy-CD-to-MP3-Step-13.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  13

  Nhấp vào

  Show in Windows Explorer

  (Hiển thị trong Windows Explorer) trên Windows hoặc

  Show in Finder

  (Hiển thị trong Finder) trên Mac. Thao tác này sẽ mở thư mục lưu các tập tin MP3 được chép từ đĩa CD.

  Quảng cáo

Source: https://sgn888.net
Category: Thủ Thuật

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *