Cách làm beat online – https://sgn888.net – Học Sáng Tác

Các Vòng hòa thanh cơ bản để sáng tác:
1. Canon: G D Em Bm C G C D
2. Am F C G
3. F G Em Am
4. G Em C D

Hợp âm các bản HIT (Updating)

1. Đi về nhà (Đen x JustaTee)
Tempo: 84, Style: Basic
2F 2C 2Dm 2C 2Bb 2Am 2Gm 2C 2F 2C 2Dm 2C 2Bb 2Am Gm C 2F

2. Nàng Thơ (Hoàng Dũng)
Tempo: 124, Style: Basic3
4Csus2 4Em7 4Am7 2Gm9 2C13 4Fadd9 4Dm7 4G9sus4 4G 4Cadd9 4Em7 4Abdim7 4Am7 2Gm9 2C7 4Fadd9 4Dm7 4G9 4G7 4Am7 4Em/G 8Fmaj7 4Am7 4Em/G 8Fmaj7 4G9sus4 4G 4rest 4C 2Bm7b5 2E7 4A9sus4 4Am7 4Dm7 4Dm7 4G9sus4 4G7 4C 4Em7 4Am7 2Gm7 2C7 4Fmaj7 4Dm7 4G9sus4 4G7 4C

3. Mascara (Chillies x BLAZE)
Tempo: 112, Style: Melodic2
4D 4D 4F#m 4F#m 4Bm 2A 2A 2G 2G 4G

4. Chúng ta của hiện tại (Sơn Tùng MTP)
Tempo: 78, Style: melodic6
4D 2Bm7 B7#5 Ebdim 4Em7 4A7 4D 2Bm7 2B7#5 4Em7 4Gm 4Em7 4A7 4F#m7b5 2B7#5 2Ebdim 4Em7 4A7 4Dmaj7 2A7 2A 4D 4Bm 4Em7 4A 4D 4Bm 4Em7 4A

5. Hoa Hải Đường (Jack)
Tempo: 94 Style: Basic 2
4Bbmaj7 4C 4Am7 4Dm 4Bbmaj7 4C 4Am7 4Dm 4Bbmaj7 4C 4Am7 4Dm 4Dm 4Am7 2Gm 2C 2F 2A7 4Dm 4Am7 2Gm 2Am 4Dm 4Dm 4Am 2Bb 2C 2F 2A 4Dm 4Am 2Bb 2C 4Dm

6. Phải Chăng Em Đã Yêu? (Juky San, RedT)
Tempo: 96 Style: Basic 2
Tone Gốc:
4Ab 4Abm 2Fm 2Bb 4Eb 4Ab 2Gm 2C7 2Fm 2Bb 4Eb 4Ab 2Gm 2Cm 2Fm 2Bb 4Eb 4Ab 2Gm 2C7 2Fm 2Bb 4Eb 4Ab 4Abm 2Fm 2Bb 4Eb 4Ab 2Gm 2C7 2Fm 2Bb 4Eb 4Ab 4Abm 2Fm 2Bb 4Eb 4Ab 2Gm 2C7 2Fm 2Bb 4Eb

Tone nam:
4C 4Cm 2Am 2D 4G 4C 2Bm 2E7 2Am 2D 4G 4C 2Bm 2Em 2Am 2D 4G 4C 2Bm 2E7 2Am 2D 4G 4C 4Cm 2Am 2D 4G 4C 2Bm 2E7 2Am 2D 4G 4C 4Cm 2Am 2D 4G 4C 2Bm 2E7 2Am 2D 4G

7. Muộn rồi mà sao còn (Sơn Tùng MTP)

Tempo: 128 Style: Basic 3
Tone Gốc:
Fmaj7 Fm Em Am Dm G C Gm

Hạ 1 tone:
Ebmaj7 Ebm Dm Gm Cm F Bb Fm

7. 3107-3 (

Nâu,Duongg,Titie)
Tempo: 70 Style: Melodic3
2Am 2G/B 4F 2Am 2G/B 4F 2Dm 2G 2Em 2Am 4Dm 4G 2Am 2G/B 4F 2Am 2G/B 4F 2Dm 2G 2Em 2Am 4Dm 4G 4rest 4F 4Em 2Dm7 2G 4C 4F 4Em 2Dm7 2G 4Cmaj7

8. Đau nhất là lặng im (Erik

)
Tempo:1060 Style: Basic 3
4Fmaj7 4Fm6 4Em7 4Am7 4Dm7 4Gsus4 4Cmaj7 2Gm7 2C7 2F#m7b5 2Fmaj7 4Fm6 4Em7 4A7 4Dm7 4G7 4Csus4 4C

Source: https://sgn888.net
Category: Thủ Thuật

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *