Cách thêm watermark trong word

Watermark trong word được sử dụng để thông tin cho người khác biết rằng đó là một tài liệu chứa thông tin bí hiểm hoặc tài liệu không được phép sao chép. Để thêm Watermark trong tài liệu Microsoft Word, hãy làm theo những bước dưới đây .
Cách thêm watermark trong word

Cách thêm watermark trong word

Thêm watermark trong Word 2013 và 2016

Bước 1 : Mở Microsoft Word mới hoặc tài liệu có sẵn .

Bước 2: Trong Ribbon menu, hãy bấm tab Design.

Bạn đang đọc: Cách thêm watermark trong word

img 61af6695cedacHãy bấm tab Design

Bước 3: Trong phần Page Background, bấm tùy chọn Watermark.

Bấm tùy chọn Watermark trong wordBấm tùy chọn Watermark trong word

Bước 4: Xuất hiện cửa sổ thả xuống, hãy tìm Watermark bạn muốn thêm và bấm vào Watermark đó.

img 61af66973fa32Tìm Watermark bạn muốn thêm và bấm vào Watermark đóimg 61af6697c4335Kết quả sau khi chọn Watermark

Nếu bạn muốn tạo mới Watermark(hình mờ), hãy làm theo các bước dưới đây.

Bước 1: Trong cửa sổ thả xuống xuất hiện sau khi bấm vào tùy chọn Watermark trên tab Design, hãy chọn tùy chọn Custom Watermark trong cửa sổ thả xuống.

img 61af669860a84Chọn Custom Watermark

Bước 2: Trong cửa sổ Printed Watermark, hãy chọn tùy chọn Picture watermark hoặc Text watermark.

Bước 3: Nếu Picture watermark được chọn, hãy tìm ảnh bạn muốn dùng dưới dạng watermark(hình mờ), sau đó bấm OK.

img 61af6698f1cffChọn Select Pictureimg 61af669992db8Chọn From a fileimg 61af669a5c75fKết quả sau khi thêm Picture watermark trong word

Bước 4: Nếu Text watermark được chọn, hãy nhập văn bản mờ và phông chữ, kích cỡ và màu sắc của văn bản. Bấm OK để thêm hình nền mờ văn bản tùy chỉnh.

Xem thêm: Web Novel

img 61af669b34823Hãy nhập văn bản mờ và phông chữ, kích cỡ và màu sắc của văn bản. Bấm OK để thêm hình nền mờ văn bản tùy chỉnhimg 61af669c0397cKết quả sau khi thêm Text watermark trong word

Trong Microsoft Word 2010 và 2007

 1. Mở Microsoft Word.
 2. Trong Ribbon menu ở đầu cửa sổ chương trình, hãy bấm tab Page Layout.
 3. Bấm tùy chọn Watermark.
 4. Trong cửa sổ thả xuống xuất hiện, hãy tìm hình mờ bạn muốn thêm và bấm vào tùy chọn Watermark đó.

Nếu bạn muốn tạo Watermark mới, hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Trong cửa sổ thả xuống hãy bấm vào tùy chọn Watermark trên tab Design, hãy chọn tùy chọn Custom Watermark.
 2. Trong cửa sổ Printed Watermark, hãy chọn tùy chọn Picture watermark hoặc Text watermark.
 3. Nếu Picture watermark được chọn, hãy tìm ảnh bạn muốn dùng dưới dạng watermark, sau đó bấm OK.
 4. Nếu Text watermark được chọn, hãy nhập văn bản mờ và phông chữ, kích cỡ và màu sắc của văn bản. Bấm OK để thêm watermark trong word.

Microsoft Word 2003 và các phiên bản trước đó

 1. Mở Microsoft Word
 2. Trong thanh menu ở đầu cửa sổ chương trình, hãy bấm menu Format.
 3. Trong menu Format, bấm Background, sau đó chọn Printed Watermark.
 4. Trong cửa sổ Printed Watermark, hãy chọn tùy chọn Picture watermark hoặc Text watermark.
 5. Nếu Picture watermark được chọn, hãy tìm ảnh bạn muốn dùng dưới dạng watermark, sau đó bấm OK.
 6. Nếu Text watermark được chọn, hãy nhập văn bản mờ và phông chữ, kích cỡ và màu sắc của văn bản. Bấm OK để thêm watermark trong word.

Xem thêm:

Source: https://sgn888.net
Category: Thủ Thuật

Bài viết liên quan