Danh sách tập truyện Thám tử lừng danh Conan – Wikipedia tiếng Việt

# Phát hành Tiếng Nhật Phát hành tiếng Việt Ngày phát hành ISBN Ngày phát hành ISBN 1 28 tháng 1, 1997[106] ISBN 978-4-09-142531-3 2 tháng 2, 2001

14 tháng 5, 2018 (tái bản) ISBN 978-604-2-10602-3 2 28 tháng 10, 1997[107] ISBN 978-4-09-142532-1 16 tháng 2, 2001

28 tháng 5, 2018 (tái bản) ISBN 978-604-2-10603-0 3 28 tháng 11, 1997[108] ISBN 978-4-09-142533-X 2 tháng 3, 2001

11 tháng 6, 2018 (tái bản) ISBN 978-604-2-10604-7 4 18 tháng 3, 1998[109] ISBN 978-4-09-142534-8 16 tháng 3, 2001

25 tháng 6, 2018 (tái bản) ISBN 978-604-2-10605-4 5 18 tháng 4, 1998[110] ISBN 978-4-09-142535-6 30 tháng 3, 2001

9 tháng 7, 2018 (tái bản) ISBN 978-604-2-10908-6 6 28 tháng 1, 1999[111] ISBN 978-4-09-142536-4 Tháng 4 năm 2001

23 tháng 7, 2018 (tái bản) ISBN 978-604-2-10909-3 7 26 tháng 4, 1999[112] ISBN 978-4-09-142537-2 Tháng 5 năm 2001

6 tháng 8, 2018 (tái bản) ISBN 978-604-2-10910-9 8 7 tháng 8, 1999[113] ISBN 978-4-09-142538-0 Tháng 6 năm 2001

20 tháng 8, 2018 (tái bản) ISBN 978-604-2-10911-6 9 18 tháng 12, 1999[114] ISBN 978-4-09-142539-9 Tháng 7 năm 2001

10 tháng 9, 2018 (tái bản) ISBN 978-604-2-10912-3 10 28 tháng 3, 2000[115] ISBN 978-4-09-142540-2 17 tháng 8, 2001

24 tháng 9, 2018 (tái bản) ISBN 978-604-2-10913-0 12 25 tháng 12, 2000[117] ISBN 4-09-142782-0 29 tháng 3, 2002

22 tháng 10, 2018 (tái bản) ISBN 978-604-2-10915-4 13 28 tháng 5, 2001[118] ISBN 978-4-09-142783-9 2002

5 tháng 11, 2018 (tái bản) ISBN 978-604-2-10916-1 18 28 tháng 3, 2003[123] ISBN 978-4-09-142788-X 21 tháng 1 năm 2019 (tái bản) ISBN 978-604-2-10921-5 26 24 tháng 12, 2005[131] ISBN 978-4-09-140079-5 21 tháng 7, 2006
10 tháng 6, 2019 (tái bản) ISBN 978-604-2-12369-3 27 27 tháng 2, 2006[132] ISBN 4-09-140094-9 15 tháng 9, 2006
24 tháng 6, 2019 (tái bản) ISBN 978-604-2-12370-9 28 27 tháng 10, 2006[133] ISBN 978-4-09-140255-0 15 tháng 12, 2006
8 tháng 7, 2019 (tái bản) ISBN 978-604-2-12371-6 29 25 tháng 12, 2006[134] ISBN 978-4-09-140315-8 18 tháng 2, 2008
22 tháng 7, 2019 (tái bản) ISBN 978-604-2-12372-3 30 28 tháng 11, 2007[135] ISBN 978-4-09-140415-2 17 tháng 3, 2008
5 tháng 8, 2019 (tái bản) ISBN 978-604-2-12373-0 31 25 tháng 12, 2007[136] ISBN 978-4-09-140457-2 28 tháng 4, 2008
19 tháng 8, 2019 (tái bản) ISBN 978-604-2-12374-7 32 27 tháng 11, 2008[137] ISBN 978-4-09-140730-6 7 tháng 8, 2009
9 tháng 9, 2019 (tái bản) ISBN 978-604-2-12375-4 33 25 tháng 12, 2008[138] ISBN 978-4-09-140745-0 18 tháng 9, 2009
23 tháng 9, 2019 (tái bản) ISBN 978-604-2-12376-1 34 28 tháng 7, 2009[139] ISBN 978-4-09-140813-6 25 tháng 12, 2009
9 tháng 10, 2019 (tái bản) ISBN 978-604-2-12377-8 35 25 tháng 12, 2009[140] ISBN 978-4-09-140878-5 19 tháng 3, 2010
21 tháng 10, 2019 (tái bản) ISBN 978-604-2-12378-5 36 28 tháng 7, 2010[141] ISBN 978-4-09-141056-6 3 tháng 12, 2010
4 tháng 11, 2019 (tái bản) ISBN 978-604-2-12379-2 37 28 tháng 11, 2011[142] ISBN 978-4-09-141368-0 11 tháng 6, 2012
18 tháng 11, 2019 (tái bản) ISBN 978-604-2-12380-8 38 27 tháng 7, 2012[143] ISBN 978-4-09-141460-1 30 tháng 11, 2012( )
2 tháng 12, 2019 (tái bản) ISBN 978-604-2-12381-5 39 28 tháng 10, 2014[144] ISBN 978-4-09-141830-2 7 tháng 8, 2015( )
16 tháng 12, 2019 (tái bản) ISBN 978-604-2-12382-2 40 28 tháng 12, 2015[145] ISBN 978-4-09-142108-1 14 tháng 6, 2017( )
30 tháng 12, 2019 (tái bản) ISBN 978-604-2-15254-9 41 28 tháng 10, 2016[146] ISBN 978-4-09-142237-8 26 tháng 3, 2018

 ( )

13 tháng 1, 2020 (tái bản) ISBN 978-604-2-15255-6 42 28 tháng 7, 2017[147] ISBN 978-4-09-142409-9 9 tháng 4, 2018

 ( )

10 tháng 2, 2020 (tái bản) ISBN 978-604-2-15256-3 45 28 tháng 4, 2020[150] ISBN 978-4-09-143185-1 —( ) — 46 28 tháng 4, 2021[151] ISBN 978-4-09-143299-5 —( ) — 47 27 tháng 4, 2022[152] ISBN 978-4-09-143394-7 —( ) —

Source: https://sgn888.net
Category: Thủ Thuật

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *