LàM THẾ NàO ĐỂ: Hiển thị đếm từ trong Microsoft Word – 2022

Bạn hoàn toàn có thể cần phải biết có bao nhiêu từ trong tài liệu Microsoft Word của bạn cho một bài tập ở trường hoặc việc làm hoặc để phân phối những nhu yếu xuất bản cho một bài đăng blog hoặc tài liệu khác. Microsoft Word đếm những từ khi bạn nhập và hiển thị thông tin này dưới dạng đơn thuần trong thanh trạng thái ở cuối hành lang cửa số tài liệu. Thông tin được hiển thị giống như trong hầu hết những phiên bản của ứng dụng. Để biết thống kê lan rộng ra về số ký tự, đoạn văn và thông tin khác, hãy mở cửa sổ Số lượng từ .

Word Count trong Word cho PC

displaying word count in microsoft word

Số đếm từ cho tài liệu trong Word 2016, Word 2013, Word 2010 và Word 2007 hiển thị trên thanh trạng thái nằm ở cuối tài liệu. Thanh trạng thái hiển thị số lượng từ trong tài liệu mà không yêu cầu bạn mở một cửa sổ khác.

Word 2010 và Word 2007 không tự động hóa hiển thị số từ trong thanh trạng thái. Nếu bạn không thấy số lượng từ hiển thị :

  1. Nhấp chuột phải vào thanh trạng thái ở cuối tài liệu.
  2. Lựa chọn Số từ từ Tùy chỉnh thanh trạng thái tùy chọn để hiển thị số lượng từ.

Tiếp tục đọc dưới đây

Số từ trong Word cho Mac

Word for Mac 2011 hiển thị số lượng từ hơi khác so với những phiên bản PC của Word. Thay vì chỉ hiển thị tổng số từ, Word cho Mac hiển thị những từ bạn ghi lại cùng với tổng số từ trong tài liệu trong thanh trạng thái ở cuối tài liệu. Nếu không có văn bản nào được ghi lại, thanh trạng thái chỉ hiển thị số từ cho hàng loạt tài liệu .

Bạn cũng hoàn toàn có thể chèn con trỏ vào tài liệu thay vì chọn văn bản để hiển thị số từ lên đến điểm của thanh chèn .
Tiếp tục đọc dưới đây

Đếm văn bản được chọn trong Word cho PC

Để xem có bao nhiêu từ trong một câu hoặc một đoạn trong những phiên bản Word cho PC, hãy chọn văn bản. Số từ của văn bản được chọn sẽ hiển thị trên thanh trạng thái ở cuối tài liệu .

Bạn có thể đếm các từ trong một vài hộp văn bản cùng một lúc bằng cách bấm và giữ Ctrl trong khi bạn thực hiện các lựa chọn văn bản.

Bạn cũng có thể đếm số lượng từ chỉ trong một phần tài liệu của mình bằng cách chọn văn bản và nhấp vào Ôn tập > Số từ.

Làm thế nào để mở cửa sổ đếm từ

display word count in microsoft word 2013 2

Khi bạn cần nhiều hơn số lượng từ, thông tin bổ trợ có sẵn trong hành lang cửa số bật lên Số từ. Để mở Cửa sổ đếm từ trong toàn bộ những phiên bản của Word, hãy nhấp vào số từ trong thanh trạng thái ở cuối tài liệu. Cửa sổ đếm từ chứa thông tin về số lượng :

  • Các trang trong tài liệu
  • Từ ngữ
  • Ký tự, không tính khoảng trống
  • Ký tự, có dấu cách
  • Đoạn
  • Dòng

Đặt dấu kiểm vào hộp bên cạnh Bao gồm hộp văn bản, chú thích và chú thích nếu bạn muốn chúng bao gồm trong số lượng.

Source: https://sgn888.net
Category: Thủ Thuật

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *